Tastant Villány, vins i cellers al sud d’Hongria

Villany Besides the Obvious

Sóc un amant del vi. En realitat, una vegada, vaig escriure una novel·la sobre vins i, sincerament, mai abans havia sentit a parlar del vi de Villány. Això pot sonar contradictori, però no ho és. De fet, a excepció de Budapest, Hongria (Magyarország per als hongaresos), tot i ser membre de la Unió Europea, és …

Tasting Villány, wines and cellars in southern Hungary

Villany Besides the Obvious

I am a wine lover. Actually, once open a time I wrote a novel about wines and honestly, I never had tasted a Villány wine before. That could sound contradictory but it’s not. As a Spanish guy I never heart about Villány before being personally engaged to Hungary. Indeed, besides Budapest, Hungary (Magyarország for Hungarians) is sadly a very unknown …